وقتی بزرگ شدم...

1-     شایا در رستوران تاج محل یک مرد هندی دید که کلاه نارنجی هندی داشت . کلاه نارنجی دلشو برد و گفت:" وقتی بزرگ شدم می خوام هندی بشم ، کلاه نارنجی بپوشم!"

 

2-     دیروز داشتم برای شایا کتابی می خوندم که یک خفاش خوابیده، را کشیده بود.گفتم :" خفاشها کله پا (وارونه) می خوابند" شایا که خیلی خوشش اومده بود گفت:" وقتی بزرگ شدم می خوام خفاش بشم، کله پا بخوابم!"

/ 3 نظر / 4 بازدید
بانو ه 2 چشم

ممنونم از کامنت مشوقانه تان! ( چه کلمه سختی!! :)‌) با این هوش لذتی هم بسیار موافقم. مخصوصن خط 6 اش.

برخی

اینم مثل من زود جو گیر میشه.

ماه رقصان

عزیزدلم ! منم وقتی بزرگ شدم می خوام عکاس بشم و نویسنده . می خوام پرواز هم کنم . می خوام صد سال پیش دنیا بیام . می خوام ... می خوام ... کی بزرگ می شم مامان مانا ؟!