قبله عالم

دیروز صبح شایا خوابش میومد.  ازم پرسید: مانا هوا روشنه؟    گفتم :آره .     گفت پس تاریکش کن .می خوام برم بخوابم!

و هرچقدر هم  توضیح دادم که کار خورشید و ماه  دست من نیست، فایده ای نداشت!

/ 5 نظر / 14 بازدید
بهاره

مانا جان یه کم بی ربط به این بسته ولی می خواستم بگم تولدت مبارک.[ماچ]

زهرا

پس ما نمی دانیم تبریک [ماچ][گل] بگوییم یا ... تسلیت [ناراحت] ؟؟

زهرا

در هر صورت به شما تبریک می گوییم " تولدتون مبارک "[گل][گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ] بازم تبریک : وب خوبی دارین [گل]

زهرا

ببخشید یک تبریک دیگه " ماه رمضون "[لبخند] البته شاید واسه این تبریک یک کم دیر شده باشه.[خنده][خنده][خنده] [قهر][قهر][قهر]